Kommuneplan forsiden

13.10 Letbane

Der reserveres en korridor fra Mølholm til Nyt Aalborg Universitetshospital via Skydebanevej, Kastetvej, Borgergade, Østerågade, Boulevarden, J. F. Kennedys Plads, Jyllandsgade, Bornholmsgade, Sohngaardsholmsvej, Bertil Ohlins Vej og ny kollektiv trafikforbindelse over hospitalsområdet, jf. ovenstående kort.

I korridoren, der generelt er 40 meter bred, kan der etableres en letbane, med banelegeme, perroner, køreledninger, signalanlæg, omformerstationer, depot, kontrol- og vedligeholdelsescenter mv.

Korridoren omfatter endvidere areal til depot/kontrol- og vedligeholdelsescenter i Mølholm, samt reserveareal i området for Nyt Aalborg Universitetshospital, som vist på kortet.

Lovadministration, planlægning og anlægsvirksomhed m.v. må ikke føre til dispositioner, der hindrer mulighed for at realisere planerne for Aalborg Letbane.

Letbanen kan køre hele døgnet alle årets dage.

Det er en forudsætning, at de miljø- og naturmæssige påvirkninger af omgivelserne, holder sig inden for det, som er beskrevet i Miljørapporten for Aalborg Letbane (VVM og MV).

Bemærkninger til retningslinien

Retningslinien for etablering af en letbane er fastlagt i forbindelse med den nødvendige udarbejdelse af et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering (MV) for etablering Sporveje og bybaner der udelukkende eller overvejende tjener til personbefordring.

Forventningerne er, at Letbanen vil køre med op til 10 sporvogne i timen i hver retning på en 12,3 km lang strækning med 23-24 standsningssteder.

Letbanen kører fortrinsvist i eksisterende vejarealer, men større og mindre arealerhvervelser fra en lang række lodsejere nær traceet vil være nødvendige.

Letbanetrafik er som udgangspunkt miljøvenlig, og der forventes ikke væsentlige miljømæssige konsekvenser i driftssituationen.

09-11-2015