Kommuneplan forsiden

13.5 Aalborg Havn

Aalborg Havn skal sikres udvidelsesmuligheder.

Bemærkninger til retningslinien

Da Aalborg Havn ikke alene har regional, men også national betydning, skal havnen sikres nødvendige udvidelsesmuligheder.

Der henvises til regionplantillæg nr. 192 med VVM-redegørelse vedrørende udvidelse af Aalborg Havn. Regionplantillægget kan findes på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside.

23-11-2009
Se også