Kommuneplan forsiden

13.12 Parkering

Reservation af større parkeringsanlæg er vist på kortet. Lovadministration, planlægning og anlægsvirksomhed m.v. må ikke føre til dispositioner, der hindrer mulighed for at realisere planerne for nye parkeringsanlæg.

Parkeringsanlæg kan etableres i samspil med øvrige anvendelser som fx parkeringskælder, ligesom anlæggene kan etableres som selvstændige parkeringshuse eller parkeringsdæk.

Bemærkninger til retningslinien

Fremtidige parkeringsarealer i Aalborg Midtby ønskes anvendt til korttidsparkering, mens langtidsparkering henvises til parkeringsanlæg langs randgaderne i Midtbyen.

Målet er, at der skabes et overskueligt parkeringsudbud, der er tilgængeligt via de overordnede veje. Nye parkeringsanlæg etableres primært som parkeringshuse eller parkeringskældre som klimasikres og med et minimalt forbrug af overfladeareal.

Parkeringsindsatsen skal også medvirke til at forbedre bymiljøet.

Parkering skal som udgangspunkt placeres på egen grund. Dog kun når kravene til opholdsarealet er opfyldt. Hvis dette ikke er muligt, kan byrådet dispensere fra kravet indenfor Aalborg Midtby og i den centale del af henholdvis Nibe og Hals, mod at der indbetales til kommunens parkeringsfond. Pengene herfra benyttes til etablering af større samlede parkeringsanlæg. De geografiske afgrænsninger for hvor denne praksis tillades er ligeledes vist på ovenstående kort.

08-05-2017