Kommuneplan forsiden

13.11 Bane til Aalborg Lufthavn

Der reserveres en korridor fra Lindholm Station til Aalborg Lufthavn.

I korridoren, der generelt er XX meter bred, kan der etableres en bane, med banelegeme, perroner, køreledninger, signalanlæg, omformerstationer, kontrol- og Klargøringsanlæg mv. (tjek rapport fra Bane DK - alt hvad de siger anlægget skal indeholde)

Korridoren omfatter endvidere et areal til klargøringsanlæg på et areal mellem Thistedvej og Lufthavnsvej, som vist på kortet.

Lovadministration, planlægning og anlægsvirksomhed m.v. må ikke føre til dispositioner, der hindrer mulighed for at realisere planerne for bane til Aalborg Lufthavn. (Statsligt projekt - gennemføres ved anlægslov - er dette afsnit derfor overflødigt?)

Banen kan betjenes med tog hele døgnet alle årets dage.

Det er en forudsætning at, at de miljø- og naturmæssige påvirkninger af af omgivelserne, holder sig indenfor det, som er beskrevet i (link til Bane Danmarks Miljørapport) (Statsligt projekt - gennemføres ved anlægslov - er dette afsnit derfor overflødigt?)

 

Bemærkninger til retningslinien

Retningslinien for bane til Aalborg Lufthavn følger op på den statslige planlægning for ”Ny bane til Aalborg Lufthavn”.

En anlægslov for Ny Bane til Aalborg Lufthavn skal vedtages af Folketinget før der kan iværksættes et anlægsprojekt.

Formål:
Etablere jernbaneforbindelse til Aalborg Lufthavn, der giver mulighed for forbindelse mellem landsdelstrafikken og lufthavnen.

Politisk aftale og økonomi:
I den politiske aftale om "En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv." af 21. marts 2013 er afsat 276 mio. kr. til etablering af den nye baneforbindelse.

Se også

Her indsættes BaneDKs Miljørapport for projektet og eventuelle bilag til rapporten...