Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 2.018 for boliger ved Gammel Kongevej, Nørre Uttrup

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget er en konsekvens af en konkret planlægning På Gammel Kongevej lige syd for det eksisterende almene boligområde ved Abildgårdsvej.

En del af kommuneplanramme 2.2.O4 (5990 m²) og en mindre del af kommuneplanramme 2.2.R4 (2124 m²) overføres til Kommuneplanramme 2.2.6B.

 2 018 Rammer Foer
Gældende kommuneplanrammer

 2 018 Rammer Efter
Nye kommuneplanrammer

Kommuneplanramme 2.2.B6 opdeles i to delområder: zone 1 og zone 2. Dette gøres for at fastholde de eksisterende krav til bebyggelsens arkitektoniske udtryk for bebyggelsen i zone 1.

Der fastholdes en maks. bebyggelseshøjde på 16,5 m for begge zoner. Max antal etager for zone 1 er 4,5 etager og for zone 2 er det 5 etager. Den tilladte maks. bebyggelsesprocent er 50 % i zone 1 og i zone 2 er det 120 %.

11-12-2017