Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 2.003, Høvej Nord

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanramme 2.2.H1 Høvej Nord i kommuneplanen for Nørresundby.


Tillæg 2.003 omfatter rammeområde 2.2.H1 Høvej Nord.

Baggrunden for kommuneplantillæg 2.003 er, at den fremtidige udnyttelse af erhvervsarealet nu er konkretiseret - se Lokalplan 12-066 - Erhverv, Gammel Høvej, Nørre Uttrup.  

Lokalplanen fastlægger, de nærmere bestemmelser for bebyggelser og anlæg i et erhvervsområde ved Gammel Høvej. Bebyggelsen foreslås opført i indtil 2½ etage og med op til 11 meters højde.

I forhold til de eksisterende kommuneplanrammer for rammeområde 2.2.H1 Høvej Nord er der foretaget følgende ændringer:

  • Anvendelsesbestemmelserne suppleres med "Store specialbutikker". Dvs. butikker, der forhandler pladskrævende varegrupper som fx møbler eller biler. Sådanne butikker må dog kun etableres langs Hjørringvej.
  • Bebyggelsesprocenten for erhvervsområdet ændres til 50 for området som helhed. Den var tidligere max. 40, dog 50 langs Hjørringvej.
  • Bygningshøjden ændres til 11 m for området som helhed. Den var tidligere max. 8,5 m, dog 11 m langs Hjørringvej.

En forhøjelse af bebyggelsesprocenten og bygningshøjden vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens overordnede mål om at styrke den bymæssig karakter i Nr. Uttrup.

25-10-2004