Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 2.005, Boligområder Lindholmsvej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører tre boligområder langs Lindholmsvej i Nørresundby:


Tillægget vedrører rammeområde 2.1.B1 Jens Bangs Vej m.m., 2.1.B2 Skovvej m.m. og 2.4.B1 Ringholmsvej.

Formålet med kommuneplantillægget er at sikre en overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebestemmelser for de tre områder og de faktiske byggemuligheder for enkeltejendomme, som tidligere er vurderet. De faktiske byggemuligheder er ved en fejl gledet ud af de kommuneplanrammer, som blev fremlagt som en del af en ny samlet kommuneplan for Nørresundby.

Den vedtagne kommuneplanramme (22.9.03) for rammeområde 2.1.B1 Jens Bangsvej m.m. fastlægger en bebyggelsesprocent på 25 % for åben-lav boliger og 40 % for øvrig bebyggelse. Tillægget rummer følgende præciseringer af den maksimale bebyggelsesprocent for enkeltejendomme:

Lindholmsvej 62: 63 %

For rammeområde 2.1.B2 Skovvej m.m. fastlægger den gældende kommuneplanramme (22.9.03) en bebyggelsesprocent på max. 40 % for åben-lav og tæt-lav boliger samt max. 70 % for etageejendomme. Tillægget rummer følgende præcisering af den maksimale bebyggelsesprocent for enkeltejendomme:

Lindholmsvej 4: 79 %
Lindholmsvej 8: 50 %
Lindholmsvej 10: 58 %
Lindholmsvej 12: 82 %
Lindholmsvej 12A: 0 %
Lindholmsvej 18A: 52 %
Lindholmsvej 20: 58 %
Lindholmsvej 22: 47 %
Lindholmsvej 24: 85 %
Lindholmsvej 40: 67 %
Lindholmsvej 50: 96 %
Skovvej 1: 210 %
Skovvej 1A: 220 %
Skovvej 2: 29 %
Skovvej 2A: 41 %
Skovvej 3: 139 %
Skovvej 5: 128 %
Skovvej 7: 112 %
Skovvej 9: 89 %
Skovvej 10: 147 %
Skovvej 11: 79 %
Skovvej 15: 82 %
Skovvej 17: 85 %
Skovvej 19: 97 %
Skovvej 20: 119 %
Skovvej 21: 88 %
Skovvej 25: 104 %
Skovvej 27: 116 %
Skovvej 29: 106 %

Et tidligere fremlagt forslag til kommuneplanrammer for rammeområde 2.4.B1 Ringholmsvej rummede generelle bebyggelsesprocenter på max. 25 for åben-lav, max. 40 for tæt-lav boliger og max. 70 for etageboliger.Tillæget rummer følgende præcisering af den maksimale bebyggelsesprocent for enkeltejendomme:

Frank Rygårdsvej 1: 67 %
Frank Rygårdsvej 2: 77 %
Ringholmsvej 2: 84 %
Ringholmsvej 3: 45 %
Ringholmsvej 10: 90 %

Den lokale debat

Forslag til kommuneplantillæg 2.005 var fremlagt til offentlig debat fra den 9. marts til den 4. maj 2005. Der var ingen indsigelser til forslaget.

12-09-2005