Kommuneplan forsiden

Lufthavnen

Aalborg Lufthavn er et væsentligt trafikknudepunkt for hele Norddanmark. Med en ny lokalplan er lufthavnen, og virksomheder der opererer inden for lufthavnens sikkerhedshegn, allerede tilgodeset.

Særlige mål fra Hovedstruktur
  • Udvikling af en erhvervsmæssig lufthavnsbydel
Særlige interesser
  • Hovedparten af arealerne ejes af Aalborg Lufthavn eller Forsvaret
  • 3. Limfjordsforbindelse
  • Banebetjening af lufthavnsområdet
  • Beskyttet natur
  • Kystnærhedszone
  • Rekreation
Nye muligheder
(eksempler)
  • Det ligger lige for at reservere arealerne langs Lufthavnsvej (mellem Forsvarets værksteder og erhvervsområdet ved Tagholm, Lindholm Industripark) til ”lufthavnsby”- visionen. Her kan der fx etableres catering (levering af mad til fly), bilservice (hvor de rejsende kan få serviceret bilen, mens de er på ferie) og fragtvirksomheder.
  • Internationale virksomheder, med stort behov for adgang til resten af verden, kan opnå en placering tæt ved både Lufthavn og storby.

25-11-2013