Kommuneplan forsiden

Vodskov

Tidligere stationsby og bosætningssatellit til Aalborg med kulturhistorisk institutionsmiljø og nabo til Hammer Bakker. Kommunens tredje største oplandsby.

 

Styrker

  • God trafikal tilgængelighed
  • Erhverv og arbejdspladser
  • Store natur- og landskabskvaliteter
  • God beliggenhed tæt på Aalborg
 • Potentiale for byvækst
 • Gode forhold for børnefamilier
 • Udpræget tilfredshed med at bo i byen

fra Plan09-projektet

Særlige mål fra Hovedstruktur
 • Byvækst
 • Koncentration af centrale byfunktioner
  Byfortætning frem for byspredning
 • Nye bæredygtige fortættede boformer
Særlige interesser
 • Bosætning (har tilstrækkelig rummelighed til nye boliger i planperioden)
 • Centerstruktur
 • Drikkevandsinteresser
 • Kultur-/naturinteresser
 • Rekreative forbindelser til Hammer Bakker
 • Støj fra lufthavn
 • Støj fra motorvej
 • Sikring af kort afstand og god tilgængelighed fra boliger til kollektiv trafik
Nye muligheder
(eksempler)
 • Nye bæredygtige fortættede boformer i rammelagte (men ikke udnyttede) boligområder
 • Omdannelse til centralt placerede, seniorvenlige boliger
 • Udvidelse af bymidte, afgrænsning af lokalcenter?

 

25-11-2013