Kommuneplan forsiden

Banestier

Den øgede befolkningstilvækst i byerne giver behov for nye tilbud om rekreations-, frilufts- og naturoplevelser til borgerne og gæsterne i Aalborg Kommune.

Særlige mål fra Hovedstruktur
 • Udvikling og etablering af rekreative stier, med fokus på at binde byerne sammen med det åbne land.
Særlige interesser
 • Friluftsliv og rekreative værdier
 • Naturværdier
 • Kulturværdier
 • Sundhedsfremme
 • Sammenhængende stisystem i nærområderne
Nye muligheder
(eksempler)
 • Efterspørgslen efter vandre- og cykelturisme er i stigning, herunder et ønske om at benytte det bynære landskab i hverdagen.
 • De særlige kultur- og naturværdier, herunder historier om banedriften, der knytter sig til nedlagte banestrækninger skal bevares og formidles.
 • Etablering af banestierne sikrer mod fremtidig opdyrkning.
 • Banestierne udlægges og anlægges som offentlig sti.
 • Muligheder for sundheds- og friluftsaktiviteter på stien eller i tilknytning, skal styrkes for lokale som for gæster.
 • Banesporet er rig på vilde blomster, og selvsåede frugtbuske og frugttræer.
 • To nedlagte jernbaner mellem henholdsvis Godthåb og Nibe samt Nørresundby og Vadum, giver mulighed for etablering af attraktive rekreative ruter i eget tracé for gående og cyklende.

25-11-2013