Kommuneplan forsiden

3. Limfjords­forbindelse

Limfjordsbroen og Limfjordstunnellen er flaskehalse for den fjordkrydsende trafik. Problemer der med stigende trafikmængder og øget vækst i Aalborg kun kan blive større. For at understøtte Aalborg som Norddanmarks vækstdynamo er en udbygning af vejnettet nødvendig.

Særlige mål fra Hovedstruktur
  • Motorvejsnettet ved Aalborg ønskes udbygget med en 3. limfjordsforbindelse.
  • Regional, gennemkørende biltrafik skal ledes uden om Limfjordsbroen og Aalborg Midtby.
Særlige interesser
  • Tilgængelighed
  • Friholdelse af midtbyen for gennemkørende trafik.
Nye muligheder
(eksempler)
  • Den planlægningsmæssige afklaring af linjeføringen for den 3 Limfjordsforbindelse er endnu ikke på plads. Aalborg byråd har overfor Vejdirektoratet anbefalet en vestforbindelse.
  • Jf. Trafikforliget af 7. februar 2012 er Lindholmlinien på baggrund af VVM-redegørelsen fravalgt, mens der endnu ikke er afklaring af, hvorvidt der vælges en Egholmlinje eller en østforbindelse.

25-11-2013