Kommuneplan forsiden

Vadum

Oprindeligt landsby og senere stationsby med nære relationer til den militære flyvestation og Aalborg Lufthavn.

Styrker

 • Nærheden til Aalborg
 • God serviceforsyning
 • Nogen potentiale for byvækst
 • Gode forhold for børnefamilier

fra Plan09-projektet

Særlige mål fra Hovedstruktur
 • Byvækst
 • Koncentration af centrale byfunktioner
 • Byfortætning frem for byspredning
 • Nye bæredygtige fortættede boformer
Særlige interesser
 • Bosætning (har tilstrækkelig rummelighed til nye boliger i planperioden)
 • Centralt placerede, seniorvenlige boliger
 • Område med særlige drikkevandsinteresser/skovrejsning
 • Byidentitet
 • Forbindelser til bynær skov og nærrekreative arealer
Nye muligheder
(eksempler)
 • Nye bæredygtige fortættede boformer i rammelagte (men ikke udnyttede) boligområder

25-11-2013