Kommuneplan forsiden

Byfortætning og grønne interesser

Klimaudfordringer samt fokus på bæredygtighed og ressourceknaphed gør, at det er sund fornuft at satse på byfortætning frem for byspredning. Aalborg rummer oplagte stor byomdannelsesområder (Eternitgrunden, Godsbanearealet, Karolinelund, Østre Havn, Nørresundby Havnefront mv), men det er vigtigt også at have fokus på nye mindre fortætningspotentialer i de eksisterende by- og boligområder.

Særlige mål fra Hovedstruktur
  • Byen udvikles først og fremmest indenfor de eksisterende grænser via fortætning og omdannelse.
  • Byen skal have kvalitet for mennesker. Fortætning følges af udvikling af grønne nærområder.
Særlige interesser
  • Byfortætning
  • Sikring af grønne forbindelser og interesser.
Nye muligheder
(eksempler)
  • Kan der skabes muligheder for randbebyggelse i fx Golfparkkilen eller den grønne kile ved Prins Paris Alle uden at tilsidesætte de grønne interesser men derimod understrege og styrke dem??
  • Byafrunding/byfortætning mellem Hobrovej og banen i City syd?

25-11-2013