Kommuneplan forsiden

Midtbyen

Midtbyen har særlig betydning for fortællingen om  ”the tough little big city”. Derfor bør der sættes fokus på hvad skal der til for at fremtidssikre Aalborgs centrale bydele som Norddanmarks hovedstad for kultur, handel og oplevelser, og på hvordan midtbyen skal udvikles og fortættes respektfuldt og klogt i en symbiose mellem erhvervsinteresser, kulturarvsværdier, mobilitet og byliv.

Særlige mål fra Hovedstruktur
 • Bystruktur og byrum som virker tiltrækkende på både borgere og erhvervsliv, så konkurrenceevnen over for andre større byer øges.
 • De unge studerende skal føle tilknytning til byen. De skal bruge byen og dermed være en vigtig brik i skabelsen af det mangfoldige byliv – også efter endt studie. Integration af universitet og by.
 • Midtbyen skal være åben og inkluderende og kunne tilbyde en mangfoldighed af nye og unikke oplevelser. Oplevelserne skal fange Aalborgs identitet som ”The tough little big city”, der har rødder i en traditionel arbejderkultur, men lever i en nutid i et internationalt videns- og netværkssamfund.
Særlige interesser
 • Fortætning
 • Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer
 • Handelsliv, kulturliv, studieliv og turisme
 • Arkitektonisk udvikling og fornyelse af ”the tough little big city”
 • Mangfoldige og inkluderende byrum
 • Oplevelsesrige ruter/flows
Nye muligheder
(eksempler)
 • Omdannelse af Budolfi Plads
 • Integration af letbane
 • Integration af flere universitetsafdelinger i midtbyen
 • Respektfuld punktvis fortætning/huludfyldning
 • Udvikling af oplevelseszonen
 • Opgradering af mobilitet og tilgængelighed for fodgængere og cyklister
 • Omlægning af parkeringsløsninger – opgradering af byrum (Fx Frederikstorv)

25-11-2013