Kommuneplan forsiden

Vestbyen

Vestbyen er et af Aalborgs ældre brokvarterer, med mange eksisterende kvaliteter i form af velfungerende nærmiljøer og en unik tilgang til fjordens rekreative muligheder. Men vestbyen står også overfor store potentielle forandringer og udfordringer.

Særlige mål fra Hovedstruktur
 • Aalborg skal udvikles omkring Limfjorden som et samlende blåt element for byudvikling, friluftsliv og oplevelser.
 • Via bæredygtig byfortætning skal der sikres kritisk masse som understøtter højklasset kollektiv trafik.
 • Blandede byfunktioner og mangfoldighed er grundlæggende kvaliteter, som skal fremmes.
Særlige interesser
 • Fortætning
 • Kulturarv
 • Rekreativt fritidsliv i tilknytning til fjorden
Nye muligheder
(eksempler)
 • Omdannelse af Spritfabrikkens område
 • Omdannelse af Sygehus Nord området
 • Omdannelse af Norden
 • Integration af letbane
 • Frigivelse af arealreservationer til 3L
 • Konkurrence for friluftsbadet
 • Europan-konkurrence

25-11-2013