Kommuneplan forsiden

Østhavnen

Erhvervshavnen i Aalborg Øst er resultatet af en målrettet udflytning af erhvervshavnen fra bymidten pga. arealbehov og miljøhensyn. Udflytningen blev påbegyndt i starten af 1970’erne. Erhvervshavnen og det bagvedliggende industriområde har haft en væsentlig vækst. Derfor er der opstået et behov for at fastlægge de overordnede udviklingsmuligheder og retninger for området, så erhvervshavnen ikke ender i samme situation som i bymidten i 1970’erne.

Særlige mål fra Hovedstruktur
 • Østhavnen er et vigtigt indsatsområde ift. erhvervsudvikling.
 • Østhavnen skal udvikles som et attraktivt trafikbaseret erhvervsområde med optimal forbindelse til omverdenen.
Særlige interesser
 • Væsentlige rekreative, natur og arealinteresser
 • Hesteskoen
 • Erhvervsaktivitet fra deponeringsanlæg Rørdal
 • Højspændingsmaster
 • Vindmøller
 • Cement-fabrikken Aalborg Portland
 • Nordjyllandsværket
 • Eksisterende aktiviteter på havnen
 • Særligt oversvømmelsestruet fokusområde "Romdrup Å" fra Klimastrategi
Nye muligheder
(eksempler)
 • Erhvervshavnen og industriområdet skal udvikles langs Limfjorden. Der er andre arealinteresser i området, men erhvervsudviklingen prioriteres højest i den videre konkrete planlægning for udvidelse af erhvervshavnen.

25-11-2013