Kommuneplan forsiden

3. Limfjords­forbindelsens opgivne reservationer

Vejdirektoratet har den 17. januar 2012 indstillet til transportministeren, at 3. Limfjordsforbindelse anlægges som Egholmlinjen. Dermed kan reservationerne omkring Lindholmlinjen ophæves. Det betyder at planlægningens arealreservationer langs Thistedvej, Lindholm Å, Fjordbyen, Vesterkæret, Aalborg Freja, Travbanen og Mølholmsvej kan udtages.

Særlige mål fra Hovedstruktur
  • Udnyttelse af nye potentielle byomdannelsesområder, der understøtter Aalborg som Norddanmarks vækstdynamo
  • Byfortætning
Særlige interesser
  • Boliger og blandede byfunktioner
  • Erhvervsfunktioner
  • Rekreation og fritid
  • Særligt oversvømmelsestruet fokusområde "Hasseris Å" fra Klimastrategi
Nye muligheder
(eksempler)
  • Omdannelse af Nordens grund i Mølholm til endestation for mulig letbane, nyt bydelscenter med butikker og blandede byfunktioner, boliger udenfor lugtzonen fra renseanlægget eller andet.
  • Skabelse af et sammenhængende fritidsområde ved Friluftsbadet i Vestbyen.
  • Styrkelse af rekreative arealer og erhvervsarealer i Lindholm.

25-11-2013