Kommuneplan forsiden

Karolinelund

Karolinelund er et højt prioriteret byomdannelsesområde centralt placeret i Vækstaksen. Næst efter Kildeparken er Karolinelund byens ældste parkområde, der har bidraget til Aalborgs identitet og givet plads til fysiske aktiviteter, ophold og leg.

Særlige mål fra Hovedstruktur
  • Byen udvikles først og fremmest indenfor de eksisterende grænser via fortætning og omdannelse.
  • Udviklingen er særligt koncentreret i vækstaksen.
  • Byen skal have kvalitet for mennesker. Fortætning følges af udvikling af grønne nærområder.
Særlige interesser
  • Rekreation og fritid
  • Bosætning og blandede byfunktioner
  • Risikovirksomheden Tulip, der er nabo til Karolinelund
Nye muligheder
(eksempler)
  • Byrådet skal vedtage en retning for en permanent indretning og anvendelse af parken.
  • Reserveres areal til en genåbning af Østerå gennem Karolinelund.
  • Midlertidig og eksperimenterende anvendelse i en periode (foreløbig til maj 2015), mens drøftelserne om områdets fremtid fortsætter.

25-11-2013