Kommuneplan forsiden

Vester Hassing

Bosætningssatellit til Aalborg med god funktionsdækning, god tilgængelighed og nærhed til skov og fjord.

Styrker

 • Nærhed til Aalborg
 • Nærhed til natur og fjord
 • Potentiale for byvækst
 • Gode forhold for børnefamilier

fra Plan09-projektet

Særlige mål fra Hovedstruktur
 • Byvækst
 • Koncentration af centrale byfunktioner
 • Byfortætning frem for byspredning
 • Nye bæredygtige fortættede boformer
Særlige interesser
 • Bosætning (mangler rummelighed til ca. 60 boliger i planperioden)
 • Kystnærhedszone
 • Nye adgangs- og opholdsmuligheder ved Limfjorden
Nye muligheder
(eksempler)
 • Nye bæredygtige fortættede boformer i eksisterende rammelagte og evt. nye boligområder

25-11-2013