Kommuneplan forsiden

Letbanen

Byrådet ønsker et højklasset kollektivt trafiktracé gennem Aalborg, som bl.a. kan forbinde midtbyen og banegården med Gigantium, universitetet og universitetshospitalet. Et højklasset kollektivt trafiktracé i Vækstaksen vil være udgangspunktet for en koncentreret byvækst i Aalborg.

Særlige mål fra Hovedstruktur
  • I Vækstaksen danner højklasset kollektiv transport en trafikal rygrad for den fremtidige bæredygtige byudvikling i Aalborg.
  • Der skal sikres høj tilgængelighed mellem midtbyen og regionale og internationale forbindelser: Universitetet, Universitetshospitalet, Østhavnen og lufthaven.
Særlige interesser
  • Bæredygtig transport
  • Byfortætning
Nye muligheder
(eksempler)
  • Reservation af tracé for Letbane
  • Understøtte passagerpotentialet for en højklasset kollektiv transportforbindelse/Letbane med byfortætning i umiddelbar nærhed (under 300 m) til tracéet.

25-11-2013