Kommuneplan forsiden

Aalborg Cykelby

Aalborg skal være en Cykelby, - et sted, hvor der er tænkt på cyklisterne. Der skal skabes en by med gode vilkår for cyklisternes mulighed for at komme hurtigt til og fra uddannelse, arbejde og andre gøremål på cykel, så cyklen bliver et godt alternativ til at tage bilen.

 

Særlige mål fra Hovedstruktur
  • I bymidten er fodgængere, cyklister og kollektiv trafik højt prioriterede. Derfor skal trafikrum også være velfungerende byrum.
  • Et højklasset cykelstinet skal sikre cyklisterne høj tilgængelighed i Aalborg. Som grundlag herfor udpeges og klassificeres et hovedrutenet, der samler de vigtigste cykelforbindelser.
Særlige interesser
  • Bæredygtig transport
Nye muligheder
(eksempler)
  • Etableringen af højklassede cykelpendlerruter med særlig fokus på fremkommelighed, sikkerhed og service/synlighed for cyklisterne. Universitetsruten mellem Aalborg Midtby og Aalborg Universitet, ruten til City Syd og til Visse er etableret.
  • Overflytte de kortere pendlingsture på under 5 km fra bilen til cyklen.

25-11-2013