Kommuneplan forsiden

Nye veje i Aalborg Syd

Som følge af en stadig stigende byudvikling i Aalborg og dermed en stigende trafikmængde, skal der ske en fortsat udbygning af det overordnede vejnet, der gør det hurtigere og nemmere at komme til Aalborg og mindsker den gennemkørende trafik igennem Aalborg.

Særlige mål fra Hovedstruktur
  • Behov for gode forbindelser til og fra Aalborg.
Særlige interesser
  • Tilgængelighed
Nye muligheder
(eksempler)
  • Egnsplanvej vil afhjælpe de problemer, der vil komme på Universitetsboulevarden ved den fortsatte vækst i universitetsområdet og i det sydøstlige Gug. Egnsplanvej vil også være en direkte forbindelse fra motorvejen og det vestlige Aalborg til det kommende Universitetshospital i Aalborg Øst.
  • Mariensdals Mølle Indføringen. Motorvejsafkørslen Aalborg Syd ændres for at koble Egnsplanvej på motorvejen og for at etablere den direkte forbindelse fra Aalborg Vest til Aalborg Øst.
  • Motorvejsafkørsel til City Syd. En afhjælpning af den daglige kø på Hobrovej gennem Skalborg, skal enten ved at forbindelse City Syd med motorvejsafkørslen Aalborg Syd over Dallvej eller ved at etablere en direkte motorvejsafkørsel syd for Dall.

25-11-2013