Kommuneplan forsiden

Hærvejs­projektet

Sammenbinding af hærvejsruten fra Viborg gennem Nordjylland til Norge og Sverige giver muligheder for en rekreativ udnyttelse af en national og international rute.

Særlige mål fra Hovedstruktur
  • Sammenbinding af stinet med henblik på rekreativ udnyttelse.
Særlige interesser
  • Turisme
  • Rekreation
  • Sundhedsfremme
Nye muligheder
(eksempler)
  • Samarbejdsprojekt med øvrige kommuner i Region Nordjylland.
  • Binde den eksisterende hærvej fra Viborg, gennem de nordjyske kommuner sammen, med en tilsvarende større gennemgående rekreativ hærvejsrute i Sverige og Norge.
  • Hærvejsruterne gennem Aalborg kommune, er dels en cykelrute øst for Østerådalen og en vandrerute vest for Østerådalen gennem Svenstrup og Drastrup skoven.
  • Nord for Aalborg følger hærvejsruten i store træk den eksisterende regionale cykel- og vandrerute gennem Hammer Bakker, der har videre forbindelse til Frederikshavn. Endvidere er der en del af vandreruten, der går fra Aars via Aggersund til Hirtshals.
  • Stien forventes anlagt i 2013 og vil blive markedsført som et turistprojekt med start fra 2014.

25-11-2013