Kommuneplan forsiden

Astrupsti­forbindelsen

Astrupstiforbindelsen er et helt centralt element i fremtidsvisionen for Aalborg Øst. Forbindelsen er tænkt som den rygrad, der forbinder Aalborg Øst med Universitetsområdet og det nye universitetshospital.

Særlige mål fra Hovedstruktur
 • Byen udvikles først og fremmest indenfor de eksisterende grænser via fortætning og omdannelse.
 • Byen skal have kvalitet for mennesker. Fortætning følges af udvikling af grønne nærområder.
 • Levende og mangfoldige bymiljøer skal fremmes.
 • Effektivisering af trafikale forbindelser for den kollektive trafik og cyklisterne er meget væsentlig for at skabe incitament for valg af mest bæredygtige transportform.
Særlige interesser
 • Forbindelser
 • Koncentration af blandede byfunktioner
 • Attraktive byrum
Nye muligheder
(eksempler)
 • Astrupforbindelsen er en stiforbindelse, der kan folde sig ud omkring deciderede byrum ved knudepunkterne: Tornhøjcenteret og Smedegårdscenteret.
 • Astrupstien kan udvikles, så den rummer en kombination af cykel- og busbane og dermed sikrer god forbindelse til universitet og universitetshospitalet samt kundestrømme til knudepunkterne.
 • Visionsprojektet City in Between foreslår en parkbro over Universitetsboulevarden, der sikrer optimal forbindelse mellem Aalborg Øst via Bundgårdsparken (Astrupstiforbindelsen) og Universitetsområdet.
 • Sikre tilslutning af Astrupstiforbindelsen til Letbanen, der løber igennem Universitetsområdet.

25-11-2013