Kommuneplan forsiden

14.1.10 Varme­forsyning

  • Varmeforsyningen i de enkelte dele af kommunen skal tilrettelægges i overensstemmelse med Aalborg Kommunes varmeplan.
Bemærkninger til retningslinien

I 80´erne blev der udarbejdet en samlet varmeplan for Aalborg Kommune. Der er ikke lovgivningsmæssige krav om en løbende revision af varmeplanen. Ændringer af varmeplanen sker i form af projektforslag, der godkendes efter Varmeforsyningsloven. Der foreligger således i dag ikke en samlet opdateret varmeplan for Aalborg Kommune.

23-11-2009
Se også