Kommuneplan forsiden

14.1.5 Affaldsfor­brændingsanlæg

  • Anlæg til forbrænding af affald skal placeres, så den producerede energi kan udnyttes effektivt.
Bemærkninger til retningslinien

Ved en eventuel etablering af nye anlæg skal ansøger kunne godtgøre, at energien fra affaldsforbrændingen kan nyttiggøres på en hensigtsmæssig måde i sammenhæng med den øvrige energiforsyning. Det vil generelt sige, at der skal foreligge aftale om en stabil afsætning af den forventede produktion af både el og varme fra anlægget.

23-11-2009
Se også