Kommuneplan forsiden

14.1.9 Bygas

  • Inden for Gasforsyningens område skal der ved byfornyelse samt ved nybyggeri efter lov om almene boliger installeres bygas.
Bemærkninger til retningslinien

Gas er et renere brændsel end kul og olie. Ud fra en CO2-betragtning er det derfor vigtigt at fremme brugen af gas på bekostning af disse to brændsler.

Gasforsyningens opgave er primært at levere bygas til boliger og arbejdspladser i de centrale dele af Aalborg-Nørresundby gennem et 190 km langt ledningsnet. Bygas er en blanding af naturgas og atmosfærisk luft. Naturgassen leveres en gros via det regionale naturgasnet, hvorefter Gasforsyningen selv producerer bygas, hvilket vil sige blande naturgas med komprimeret luft.

23-11-2009
Se også