Kommuneplan forsiden

14.1.7 Renovation

  • Ved planlægning af nye boligområder og ved byfornyelse skal der tages hensyn til placering af affaldet og adgangsvejene dertil.
Bemærkninger til retningslinien

Der planlægges for indførelse af arbejdsmiljøvenlige og fremtidssikrede affaldssystemer, som samtidig kan indpasses arkitektonisk i bybilledet.

I forbindelse med større anlægsrenoveringer samt ved byomdannelse og nyudstykninger tages højde for, at der kan etableres tidssvarende affaldssystemer.

Indsamling af affald er afhængig af byens og boligområdernes indretning, og mulighederne for indførelse af nye og moderne affaldssystemer, såsom underjordiske containersystemer, affaldssug m.v. bør undersøges ved byfornyelse og nybyggeri.

23-11-2009
Se også