Kommuneplan forsiden

14.1.2 Tekniske anlæg i kystnærhedszonen

  • Nye, synlige tekniske anlæg må ikke etableres i kystnærhedszonens område A. Hvis placering i kystnærhedszonen er nødvendig, skal anlæg placeres i område B eller C landværts eksisterende anlæg eller byzone.
Bemærkninger til retningslinien

I forbindelse med placering af tekniske anlæg skal der tages særlige hensyn til kystnærhedszone, der er afgrænset i afsnit 11, Det åbne Land (Om tekniske anlæg gælder ifølge planloven, at der skal være en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for placering i kystnærhedszonen). Se retningslinie 11.4 Kystnærhedszonen, hvor der nærmere er gjort rede for retningslinierne om arealanvendelse i kystnærhedszonen.

23-11-2009
Se også