Kommuneplan forsiden

14.1.12 Spildevand

  • I forhold til spildevand bør byudviklingen ske inden for områder, hvor den overordnede afledningsstruktur er til stede.
Bemærkninger til retningslinien

Det gældende princip i forbindelse med kloakering er, at der ikke udføres kommune- og lokalplanlægning uden for spildevandsplanens opland, før det er sikret, at kloakering af det pågældende område kan gennemføres på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde.

Spildevandsplanen er det retlige grundlag for tilslutning af eksisterende og nye ejendomme til den offentlige kloak.

Klik her for at se spildevandsplanen (3 MB, .pdf)

23-11-2009
Se også