Kommuneplan forsiden

14.1.11 Højspændings­forbindelser

  • Der må ikke foretages dispositioner, der hindrer etablering og opretholdelse af de på kortet angivne højspændingsforbindelser på 150 kV og derover.
  • Højspændingsforbindelser på 60 kV og derunder skal normalt udføres som jordkabler.
  • Højspændingsforbindelser på 150 kV
  • Højspændingsforbindelser på 150 kV kan som hovedregel etableres som jordkabler. Kun i ganske særlige tilfælde - fx som første trin i en senere 400/150 kV kombiledning og eventuelt i tilfælde med store behov for overføringsevne på 150 kV-niveau over større afstande – bør luftledninger overvejes.
  • Højspændingsforbindelser på 400 kV udføres normalt som luftledninger.
  • Højspændingsforbindelser, der etableres til jævnstrøm, skal udføres som jordkabler.
  • Alle udbygninger og ændringer i højspændingsnettet over 100 kV skal ske i overensstemmelse med kommuneplan og evt. lokalplan.
Bemærkninger til retningslinien

Elforsyningen er en vigtig del af infrastrukturen. Derfor skal det sikres, at de nødvendige forbindelser kan etableres.

De på kortet viste forbindelser omfatter 250 kV-jævnstrømsforbindelserne til Norge og Sverige, 400 og 150 kV-, samt de linieføringer, der er reserveret til 400 og150 kV-forbindelser.

Kommunen har ikke i øjeblikket kendskab til behov for nye højspændingsforbindelser, men visse forstærkninger af nettet kan ikke udelukkes. I så fald skal der udarbejdes tillæg til kommuneplanen. Byrådet vil i den forbindelse arbejde for, at 150 kV-forbindelser så vidt muligt udformes som jordkabler.

Transport- og Energiministeriet har i Energistrategi 2025 bl.a. meldt ud, at regeringen er indstillet på, at 150 kV højspændingsforbindelser som hovedregel kan etableres som jordkabler. Kun i ganske særlige tilfælde - fx som første trin i en senere 400-150 kombi-ledning og eventuelt i tilfælde med store behov for overføringsevne på 150 kV-niveau over større afstande - bør luftledninger overvejes.

Der er reserveret tracé til følgende 150 kV-forbindelser:
- Nordjyllandsværket-Hjørring
- Nordjyllandsværket-Frederikshavn
- Nordjyllandsværket-Hvorupgård

Reservationerne i Vendsyssel løber langs eksisterende ledninger og opretholdes af hensyn til mulighederne for at foretage ombygninger og forstærkninger i forbindelse med sanering af de eksisterende ledninger på strækningerne. Mellem Nordjyllandsværket og Hvorupgård kan der dog være behov for nye forbindelser langs de eksisterende til sikring af 150 kV-ringen omkring Aggersund. Reservationerne opretholdes til eventuelle sanerings- og omstruktureringsmuligheder i Vestvendsyssel.

23-11-2009
Se også