Kommuneplan forsiden

5.1.T1 Renseanlæg

Mål

Der skal sikres areal til et min. 10 m bredt beplantningsbælte rundt om rensningsanlægget.

18-01-2021
Anvendelse
Rekreative formål
Tekniske anlæg  *

* Primært renseanlæg.

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 20.

Etager: Max. 2.

Højde: Max. 11 m.
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A.

Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj fra trafik og fly  se retningslinje 13.3.