Kommuneplan forsiden

4.5.O4 Tornhøjskolen mv.

Mål

Området, der omfatter Tornhøjskolen, idrætshal, idrætsanlæg, boldbaner mv., spiller en central rolle i bydelen.

Målet er at sikre velfungerende rammer for Tornhøjskolen samt for udendørs- og fritidsaktiviteter i skoleområdet.

Området skal åbnes op, og der skal sikres samspil mellem områdets fuktioner og det nye styrkede Bydelscentrum Tornhøj.

29-02-2016
Anvendelse
Institutioner
Undervisning
Klinikker (ikke dyreklinikker)
Kulturelle formål
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 40.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 15 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå åbent og grønt.
Områdets grønne karakter skal fastholdes.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.