Kommuneplan forsiden

6.2.O2 Godthåb Kirke

Mål

At fastholde områdets anvendelse til kirke og aktiviteter i relation hertil, og at bevare de bygningsmæssige, byarkitektoniske og kulturhistoriske værdier i tilknytning til kirken.

Arkitektur - Byrum og landskab

Kirken ligger i udkanten af byens vestlige del. Set fra syd er den et markant landmærke. Fra andre retninger fornemmes kirken ved kig gennem en markant omkransende beplantning. Den har en markant beliggenhed ved den åbne ubebyggede landsbyfælled mod vest, det giver en ro og uforstyrrethed i kirkens omgivelser. Beskæring af træbeplantning langs kirkens stendige kan være nødvendig af hensyn til indblikket til kirken.


Godthåb Kirke omkranses af høje træer

Kirke og landsby set fra syd
14-01-2019
Anvendelse
Kulturelle formål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Arkitektur - Byrum og landskab
Kirken er fredet
Kirkens fremtræden og sammenhængen til byen skal bevares
Markant træbeplantning langs kirkens stendige skal bevares, dog skal indblik til kirken sikres
Trafik - Veje og stier
Vejbetjenes fra Volstrupvej
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering og cykelparkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt