Kommuneplan forsiden

6.2.R2 Øst for kirken

Mål

Målet er at bevare det uforstyrrede landsbymiljø i området omkring Godthåb Kirke.

Anvendelse

Området kan anvendes til rekreative formål eller udnyttes landbrugsmæssigt - fx i form af afgræsning. Områdets østlige del kan anvendes til en mindre parkeringsplads.

Godthaab 62R2 Groent Areal
Området medvirker til at skabe et uforstyrret miljø omkring kirken
Arkitektur - Byrum og landskab

Området har i dag karakter af et åbent græsareal.

14-01-2019
Anvendelse
Landbrug
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Området må ikke bebygges
Arkitektur - Byrum og landskab
Områdets udformning skal medvirke til at bibeholde et uforstyrret landsbymiljø.
Indblik til kirken skal friholdes for beplantning.