Kommuneplan forsiden

3.1.O2 Padevænget

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for en børnehave eller andre almennyttige aktiviteter til gavn for livet i bydelen.

Der lægges også vægt på, at området er med til at understøtte Kærbys grønne karakter.


Det er hensigten at sikre en grøn karakter i området.
30-10-2006
Anvendelse
Klinikker
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå med grøn karakter og med træbeplantninger mod veje.
Hegn i skel kun som levende hegn, evt. suppleret med trådhegn
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone