Kommuneplan forsiden

3.1.T1 Jernbanen

Mål

Målet er at sikre areal til jernbanen med tilhørende anlæg. Arealerne langs banen skal medvirke til at synliggøre jernbanen som et grønt træk i byen og har samtidig betydning som økologiske forbindelser.


De grønne bælter langs banearealet kan fungere som spredningskorridorer for dyrelivet.
13-12-2010
Anvendelse
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Sammenhængende økologisk forbindelse
Beskyttet natur §3
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som et grønt træk i byen.
Zoneforhold
Byzone, del af baneareal i landzone