Kommuneplan forsiden

5.6.R2 Kløvhøj

Mål

Området med de fredede fortidsminder skal bevares ubebygget. Mod nordvest ses den markante Kløvhøj, og sydøst herfor er der en mindre rundhøj.

DSC00465
De to høje i området skal bevares.
Anvendelse

Området udlægges som et rekreativt grønt område. Dele af området kan evt. beplantes.

DSC00459
Området set fra Blomsterbakken.
Arkitektur - Byrum og landskab

Fortidsminderne (rundhøje) er fredede med 100 m beskyttelseslinje, som omfatter hele rammeområdet samt dele af naboområdet (rammeområde 5.6.B3).

28-05-2018
Anvendelse
Rekreative formål

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Området må ikke bebygges.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, som vist i princippet på Illustrationsplan og i retningslinje 11.2.6.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.