Kommuneplan forsiden

2.1.T1 Transformer­stationen

Mål

Området, der rummer et transformeranlæg til brug i forbindelse med el-distribution, skal forsat anvendes til større tekniske anlæg. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på, at den visuelle fremtræden ikke skæmmer det omgivende byområde.


Området rummer en transformerstation.
Byggemuligheder

Inden for området må kun etableres de installationer, anlæg, bygninger mv., der er nødvendige for områdets anvendelse til el-distribution.

22-09-2003
Anvendelse
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50
Etager: Max. 2½
Højde: Max. 10,5 m, dog 15 m for master o.l.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
Afskærmende beplantning langs områdets afgrænsning.
Faste hegn kun som transparente trådhegn.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Jørgen Berthelsens Vej.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone