Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 6.001, Kirkestien

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanen for Svenstrup og omfatter: Et nordligt hjørne af rammeområde C1 og en mindre del af rammeområde R1, jf. illustrationen og forklaringen i de følgende afsnit.

Afgrænsning af kommuneplantillæg nr. 6-001 i forhold til gældende kommuneplan.

Kommuneplantillægget skal bl.a. sikre, at der er den fornødne overensstemmelse mellem kommuneplanen og et aktuelt projekt for en ny boligbebyggelse ved Kirkestien. Projektet er nærmere beskrevet i forslag til lokalplan 02-047, Boligområde ved Kirkestien, Svenstrup, som offentliggøres samtidigt med kommuneplantillægget.

I kommuneplanen udgør det aktuelle rammeområde en del af rammeområderne 6.1.C1 Svenstrup Center og 6.1.R2 Ved Guldbækken.

Ændringerne i forhold til det kommuneplanen, består i:

  • At en mindre del af centerområdet og området udlagt til rekreative formål overføres til boligområde.
  • At bebyggelsesprocenten for det nye boligområde 6.1.B11 ændres til max. 40. Rammeforslaget fastsatte: max. 30 for boliger og max. 50 for anden bebyggelse.
  • At det tilladte etageantal i 6.1.B11 hæves fra 1½ til 2 etager.
27-09-2004