Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 6.003, Svenstrup Nord

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanrammerne 6.1.H2 Fabriksparken m.fl. og 6.1.R1 Svenstrup boldbaner i kommuneplanen for Sydvest-området.

                    

Afgrænsning af kommuneplantillæg nr. 6.003
 
Gældende kommuneplanrammer

Baggrunden for kommuneplantillægget er, at det nuværende idrætsanlæg ved Marathonvej ønskes nedlagt og anvendt til bolig- og erhvervsformål.

I forhold til de eksisterende kommuneplanrammer er der foretaget følgende ændringer:

  • Den vestligste del, ca. 2/3 af rammeområde 6.1.R1, ændres til nyt rammeområde 6.1.B12, hvis anvendelse fastsættes til åben-lav boligbebyggelse
  • Den resterende del af rammeområde 6.1.R1 og området øst herfor frem til Vidalsvej, i dag en del af rammeområde 6.1.H2 ændres til nyt rammeområde 6.1.H6, hvis anvendelse fastsættes til erhvervsformål.
12-09-2005