Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 3.026 for boliger og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Området for kommuneplantillægget ligger i området mellem parcelhuskvarteret omkring Digtervej og City Syd i Skalborg. Det afgrænses af Hobrovej mod øst og Nibevej mod syd. Tillægget omfatter en ændring af kommuneplanrammen "3.6.D1 Hobrovej".

Der lægges op til at muliggøre boligbebyggelse i 6 etager op til 25 meters højde ud mod Hobrovej på matriklerne 1ae og 1af Skalborg By, Skalborg. Området er dækket af kommuneplanrammen 3.6.D1.

Kommuneplanrammen 3.6.D1 deles op i to delområder, hhv. delområde 1 og 2. Opdelingen er vist på illustrationen nedenfor.

Rammerne for delområde 1 er uændrede.

Rammerne for delområde 2 ændrer max. antal etager fra 2 til 6 etager og max. højde fra 8,5 meter til 25 meter. Bebyggelsesprocenten for delområde 2 fastlægges i en lokalplan.

Delområder

 

15-01-2018