Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 3.017 for boliger i Gl. Hasseris

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Området for kommuneplantillægget ligger i den sydlige del af Gl. Hasseris. Tillægget omfatter en ændring af kommuneplanrammen "3.3.D1 Gl. Hasseris".

Der lægges op til at lave boliger på matriklerne 11fy, 58c og en del af 58b. Området er dækket af kommuneplanrammen 3.3.D1.

Planen muliggør, at der kan bygges 24 tæt-lav boliger i området. Med det gældende plangrundlag kan der bygges 6 åben-lav boliger. Derfor indgår 18 boliger i kommunens opdaterede rummelighedsregnskab for nye boliger, der kan ses på kommuneplanens bilag M.

Kommuneplanrammen 3.3.D1 deles op i to delområder, hhv. delområde 1 og 2. Opdelingen er vist på illustrationen nedenfor. 

Rammerne for delområde 1 er uændrede. 

Rammerne for delområde 2 ændrer bebyggelsesprocenten fra max. 25 til 30.

3 017 Delomr Nyt

Endvidere er der sikret en sti i kommuneplanen, som løber hen over
lokalplanområdet
. Stiens forløb ændres med kommuneplantillægget, så den i stedet placeres i lokalplanområdets vestlige skel. Dette er vist på illustrationerne nedenfor, med stien markeret som rødt, og med den planlagte sti før (tv) og efter (th).

 Stier Illustration Foer   Stier Illustration Efter
22-05-2017