Kommuneplan forsiden

7.9.T1 Bonderup

Mål

Målet er at sikre areal til en større transformerstation med tilhørende ledningsanlæg. Der lægges også vægt på at beskytte grundvandet mod forurening.


Transformerstationen indgår i højspændingsforbindelsen i den vestlige del af Sydøst-området.
13-09-2004
Anvendelse
Tekniske anlæg (kun transformerstation, ledningsanlæg o.l.)
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Højde: Max. 43 m for master
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Afskærmende beplantning mod det åbne land
Zoneforhold
Landzone