Kommuneplan forsiden

7.9.V2 Skovdalsvej

Mål

Målet er at skabe rammerne for udnyttelsen af et godt vindområde med mindst mulig genevirkning for det omgivende miljø.

Anvendelse

Området kan anvendes til ekstensiv landbrugsdrift og vindmøllepark. Området ligger i vindenergiklasse B/C (hvor energiklasse A er bedst og D dårligst).

Vindmøller, fundamenter, tekniske installationer mv. skal fjernes uden udgift for det offentlige, når de har været ude af drift i et år.


Der er i dag opstillet møller i området.
Miljø

Området vurderes at have et støjkonsekvensområde, som vist på illustrationen til højre.

13-09-2004
Anvendelse
Vindmøller
Landbrug (kun ekstensiv)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Antal: 3 - 15 møller
Generatoreffekt: Min. 600 kW
Navhøjde: Max. 45 m
Vingediameter: Max. 50 m
Byggelinier: Min. 100 m fra Gunderupvej
Nye møller kan kun opføres på grundlag af en godkendt lokalplan.
Miljø
Støj fra vindmøller, se retningslinje 14.2.6.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Refleksfri vinger
Omdrejningsretning: med uret
Afstand mellem møller: Max. 7 x vingediameter
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for generatoreffekt, placering, tårntype, farve mv.
Zoneforhold
Landzone