Kommuneplan forsiden

7.9.V1 Oppelstrup

Mål

Målet er at skabe rammerne for udnyttelsen af et godt vindområde med mindst mulig genevirkning for det omgivende miljø.

Anvendelse

Området kan anvendes til ekstensiv landbrugsdrift og vindmøllepark. Området ligger i vindenergiklasse B/C (hvor energiklasse A er bedst og D dårligst).

Vindmøller, fundamenter, tekniske installationer mv. skal fjernes uden udgift for det offentlige, når de har været ude af drift i et år.

Miljø

Det fastlagte opstillingsmønster i lokalplan 03-025 medfører ved et fuldt udbygget vindmølleområde et støjkonsekvensbillede, som illustreret til højre.


45 dB(A)-støjkonsekvenskurve for fuld udbygget vindmøllepark.
13-09-2004
Anvendelse
Vindmøller
Landbrug (kun ekstensiv)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Antal: 3 - 15 møller
Generatoreffekt: Min. 600 kW
Navhøjde: Max. 45 m
Vingediameter: Max. 50 m
Byggelinier: Min. 200 m fra Hadsund Landevej, og min. 25 m + møllens totalhøjde fra højspændings-ledningers centerlinie.
Miljø
Støj fra vindmøller, se retningslinje 14.2.6.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Refleksfri vinger
Omdrejningsretning: med uret
Afstand mellem møller: Max. 7 x vingediameter
Zoneforhold
Landzone