Kommuneplan forsiden

5.9.V2 Gammelvrå Enge

Mål

Målet er fortsat landbrugsanvendelse samt vindmøllepark.

Anvendelse

Vindmøller, fundamenter, tekniske installationer mv. skal fjernes uden udgift for det offentlige, når de har været ude af drift i et år.

Miljø

Det fastlagte opstillingsmønster for 15 vindmøller i lokalplan 14-022 medfører et konsekvensområde, inden for hvilket der ikke må opføres nye støjfølsomme funktioner (boliger, rekreative anlæg m.v.).


45 dB(A)-støjkonsekvenskurve for fuld udbygget vindmøllepark.
Arkitektur - Byrum og landskab

Der skal sikres harmoni i forhold til vindmølleparken i Stenis Enge og Milbakken.

27-11-2006
Anvendelse
Vindmøller
Landbrug (kun ekstensiv)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Antal: 3 - 15 møller
Generatoreffekt: Min. 600 kW
Navhøjde: Max. 45 m
Vingediameter: Max. 50 m
Miljø
Støj fra vindmøller, se retningslinje 14.2.6.
Beskyttet natur (§ 3).
Arkitektur - Byrum og landskab
Lysegrå rørtårne.
3-bladet rotorer med omdrejningsretning med uret. 
Refleksfri vinger.
Afstand mellem møller: Max. 7 x vingediameter.
Zoneforhold
Landzone