Kommuneplan forsiden

5.9.V4 Vindmøller Lyngdrup

Mål

Målet er at sikre, at området udnyttes bedst muligt og at vindmøllerne fremtræder ensartede og harmoniske i landskabet.

Anvendelse

Området kan anvendes til opstilling af 7-15 vindmøller og fortsat landbrugsdrift.

Miljø

Det fastlagte opstillingsmønster for 15 vindmøller i 2 parallelle rækker medfører et konsekvensområde på 560 meter, inden for hvilket der ikke må planlægges for nye støjfølsomme funktioner (boliger, rekreative anlæg m.v.).

Vindmøller, fundamenter, tekniske installationer mv. skal fjernes uden udgift for det offentlige, når de har været ude af drift i et år.

Konsekvenszone _560m
560 m konsekvensområde (svarende til 4 * møllens totalhøjde ved møller på 140 m)
14-09-2015
Anvendelse
Vindmøller
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Antal: 7-15 møller
Møllernes totalhøjde:
max. 140 m
Vindmøllerne opstilles i 2 parallelle rækker.
Miljø
Støj fra vindmøller, se retningslinje 14.2.6.
VVM, se retningslinje 14.2.13
Arkitektur - Byrum og landskab
Lysegrå rørtårne.
3-bladet rotorer med omdrejningsretning med uret. 
Refleksfri vinger.
Afstanden mellem de enkelte møller skal være ens
Møllerne opstilles i 2 parallelle linjer
Zoneforhold
Landzone