Kommuneplan forsiden

5.9.F1 Nymarksminde Farm Park

Mål

Nymarksminde Farm park har eksisteret i en længere årrække med tilbud om bondegårdsferie og konferencefaciliteter.

Kommuneplanen skal sikre, at Nymarksminde Farm Park kan udvides og udvikles som bondegårdsferie med konferencefaciliteter under hensyntagen til nabobebyggelserne i området.

 

 

Anvendelse

Hovedanvendelsen er feriefritidsanlæg (bondegårdsferie), konferencefaciliteter og landbrug.

Det skal sikres, at der kan etableres stiforbindelse mellem Vestvej og Langholt Banesti.

Byggemuligheder

Ny bebyggelse og nye aktiviteter skal koncentreres indenfor område mellem Vestvej og Mødholt Bæk.

Endvidere skal nye bygninger og aktiviteter placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboerne, og der skal etableres afskærmning mod omgivelserne for at minimere eventuelle støj- og indbliksgener fra publikum.

Nymarksminde Farm Park

08-09-2014
Anvendelse
Bolig#
Butik*
Restaurant
Kontorer
Kulturelle formål
Ferieformål¤
Fritidsanlæg
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg+
Landbrug
Naturområder
# Kun for ejer, bestyrer eller tilsvarende personer.
* Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
¤ Max. 20 ferielejligheder "Bed & Breakfast"
+ Tekniske anlæg skal hovedsagelig være til områdets egen forsyning
Byggemuligheder
Delområde A:
Højde (aktivitetshus o.l.) max. 15 m
Højde (øvrig bebyggelse) max. 10 m
Bebyggede og overdækkede arealer må højst udgøre 10.000 m²
Delområde B:
Højde (lade) max. 8,50 m
Bebygget areal (lade) max. 250 m²
Der kan kun opføres bygninger, som er nødvendige for landbrugsmæssig drift eller farmparkens drift.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Zoneforhold
Landzone