Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 1.012 ændrede bebyggelsesprocenter i området omkring Salling

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle projekt for byggeri i centerområdet 1.1.C3 Nytorv, Algade m.fl. og den igangværende lokalplanlægning for en del af rammeområdet.

Bebyggelsesprocenten er bestemmer, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på. Bebyggelsesprocenter der er fastsat i kommuneplan skal medtages i lokalplaner. For ejendomme i Aalborg Kommune bruger SKAT også bebyggelsesprocenterne, som grundlag for ejedomsbeskatningen. Ændringer i kommuneplanens byggelsesprocenter kan derfor også få betydning for din ejendomsskat.

Tillægget ændrer på byggemuligheder for følgende ejendomme:

Ejendom

Max. bebyggelsesprocent
jf. gældende kommuneplan

Forslået ændres til

Algade 10-12

180

290

Algade 14, 14A og 14B

180

215

Algade 16

185

250

Algade 18-20 og Nytorv 8 (Salling)

175

280

Nytorv 10-16 og Lille Nygade 2-4 (Salling)

155

Algade 28

295

345

Gråbrødregade 1, Nytorv 6 og Østergade 12 (Spar Nord)

160

360

Lille Nygade 9

175

290


Ejendomme hvor den maksimale bebyggelsesprocent ændres (grønne tal = max bebyggelsesprocent i den gældende kommuneplan og røde tal = viser forslag til ændret bebyggelsesprocent)

Miljøvurdering

Aalborg Kommune har foretaget en screening i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" (lov nr. 316 af 5.5.2004) og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

  • At planen omfatter et mindre område på lokalt plan
  • At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.
  • At planen ikke omfatter projekter, som nævnt i lovens bilag 3 og 4.
  • At området i forvejen er omfattet af kommuneplanens Hovedstruktur og vil blive anvendt i overensstemmelse hermed.
26-04-2010
Planforslag
 
Andre planer